Month: декември 2017

Деяна Драгоева. Принципи и техники за сериализиране на телевизионния разказ

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Деяна Драгоева   Резюме Създаването на дълги наративи, които [...]

Петър Айолов. Банален глобализъм vs. Електронен национализъм

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Петър Айолов докторант в Катедра "Комуникация, връзки с [...]

Михаил Луканов. Музикалната креативност през погледа на Джейсън Тойнб

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 гл. ас. д-р Михаил Луканов сектор „Музика“ на Института за [...]

Димитър Сотиров. Софийската опера и балет – комуникатор на българската култура по света

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Димитър Сотиров докторант в катедра "Пресжурналистика и [...]

Брой 2/2017

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЯ Докторантският брой В списанието са [...]

Бисер Златанов. Рецензия на книгата „Медийна икономика“ на Петранка Филева

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Автор на рецензията доц. д-р Бисер Златанов В рамките на [...]

Бистра Величкова. Факт и фикция в изграждането на медийните герои

сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Бистра Величкова докторант в катедра „Радио и телевизия“, [...]

Михаела Самарджиева. Неформалната култура и медиите в България през 80-те години на XX век. Диалогът не/възможен?

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Михаела Самараджиева докторант в катедра "Радио и [...]