Без категория

ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ. За някои медийни метаморфози

(КАК „ЧАЛГАРИ“ СТАВАТ „ЛИДЕРИ НА ГРАЖДАНСКИ КАУЗИ“) About some media metamorphoses (how"chalgari" becomes [...]

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА. Върху някои аспекти на хибридността в българския рок и метъл

On some aspects of hybridity in Bulgarian rock and metal Plamena Petrova Plamena Petrova_On some aspects of hybridity in Bulgarian rock and [...]

Брой 5/2019

[...]

Семинар 31/2019

На 16 май, от 14 ч., в зала 17 студентите от профил "Радио", IV курс, представят резултатите от [...]

Семинар 30/2019

Представяне на брой 4/2018 Семинарът на Катедра "Радио и телевизия" се провежда за 30-ти [...]

Жана Попова. Рецензия на книгата „Управление на бедността“

Zhana Popova. Review on the Book ‘Governmentality of Poverty’ of Veronika DimitrovaDownload Oтворете текста в pdf Автор: [...]

Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

Peter Ayolov. ‘The End of Truth’ and the Technology of InternetDownload Отворете файла в pdf Автор: Петър [...]

Лъчезар Точев. НОВИНИТЕ ПО РАДИОТО КАТО ХРОНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Lachezar Tochev. Radio News as a Chronology of Public ActivityDownload Отворете текста в pdf Автор: Лъчезар [...]

Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Vyara Angelova. Bulgarian Radio During Socialism. Professional Media Outlets (1944-1989)Download Отворете текста в pdf Автор: [...]

Жана С. Попова. БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – СПЕЦИФИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Jana Popova. Bulgarian Book Publishing and Bulgarian Literature in 2017 – Specifics and TrendsDownload Отворете текста в [...]