V Научна конференция „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“

Катедра "Радио и телевизия" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" организира на 30 септември 2020 научната конференция ще се проведе в [...]

Read more

Съюз на сериозното с играта: WEBDOC

Снежана Попова Union of the Seriosness with the Game: Webdoc Snezhana Popova Issue: Medialog 7/2020 Snezhana Popova_Union of the Seriosness with [...]

Брой 7/2020

Може да отворите броя на списанието в pdf Medialog 7_2020Download Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 БРОЙ [...]

Уводни думи

Жана Попова Брой 7/2020 Тема на броя: Дигитални медии и видеоигри Editorial [...]

Рецензия на сборника „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)

Пламена Петрова A REVIEW OF THE COLLECTION “THE SOFT POWER OF POPULAR MUSIC IN MEDIA (BY EXAMPLES FROM BULGARIA AND THE BALKANS” Plamena [...]

КАК МЕДИИТЕ ВИЖДАТ СВЕТА ОКОЛО НАС

(Рецензия за „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“ [...]

Права на издателите на публикации в пресата при използване в цифрова среда

Диляна Кирковска RIGHTS OF THE PRESS PUBLICATIONS PUBLISHERS CONCERNING  DIGITAL ISSUES Dilyana Kirkovska Issue: Medialog 7/2020 DILIANA [...]

Развитието на историята в приключенските видеоигри

Светослав Любенов EVOLUTION OF THE STORYTELLING IN ADVENTURE VIDEO GAMES Svetoslav Lybenov Issue: Medialog 7/2020 Svetoslav [...]

Видеоигрите и бог

Мартин Кирилов Videogames and God MARTIN KIRILOV Issue: Medialog 7/2020 Martin Kirilov_Videogames and GodDownload Резюме: Фокусът [...]

Съпротивите срещу видеоигрите

Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов The Resistances to Videogames A Conversation between Miglena Nikolchina and [...]

WEBDOC, четен от образовани геймъри

Александра Илиева, Георги Косев, Веселина Кръстева, Денис Медаров  WEBDOC, read by educated [...]