Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

'The end of Truth' and the Technology of Internet Author: Peter Ayolov Subject: Social Sciences Published by: Medialog Issue: 4/2018 Language: Bulgarian Keywords: the end of truth, truth, post-truth, fake news, misinformation, internet, manipulation Summary/Abstract: This article is а part of a larger study called “Manufacturing Dissent” [...]

Read more

Лъчезар Точев. НОВИНИТЕ ПО РАДИОТО КАТО ХРОНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Лъчезар Точев Резюме: За много от нас хронологията на обществените [...]

Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Bulgarian Radio During Socialism. Professional Media Outlets (1944-1989) Author: Vyara Angelova Subject: Social Sciences Published [...]

Жана С. Попова. БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – СПЕЦИФИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Жана С. Попова докторантка в Катедра „Пресжурналистика и [...]

Мирослава Ценкова. Интерактивната комуникация като PR стратегия в дигиталните платформи

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Мирослава Ценкова Резюме: Изследователският фокус в статията е [...]

Гергана Георгиева. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА ОБЩНОСТ

People in the Virtual Community Author: Gergana Georgieva Subject: Social Sciences Published [...]

Теодор Спасов. Българските медии и бежанците (2013-2017): интервюта с журналисти за политиките на репрезентация

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Теодор Спасов докторант в Катедра „Радио и телевизия“, [...]

Николай Генов. ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО: ИГРИ И ПОЛИТИКА

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Николай Генов Изложбата „Игри и политика“, организирана от [...]

Лъчезар Точев. МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК Е БОЛЕН ЧОВЕК

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Лъчезар Точев „Нашата работа е да продаваме на хората не това, което [...]

Михаела Самарджиева. РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Михаела Самарджиева докторантка в катедра „Радио ителевизия, [...]

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Венцеслав Бондиков Резюме: Статията анализира необходимостта от [...]