Семинар 31/2019

На 16 май, от 14 ч., в зала 17 студентите от профил "Радио", IV курс, представят резултатите от изследването им "Българските видеоблогъри в Ютуб: пет години по-късно (2014-2019)".  Изследването е проведено в [...]

Read more

Семинар 30/2019

Представяне на брой 4/2018 Семинарът на Катедра "Радио и телевизия" се провежда за 30-ти път. Проф. [...]

Жана Попова. Рецензия на книгата „Управление на бедността“

Zhana Popova. Review on the Book ‘Governmentality of Poverty’ of Veronika DimitrovaDownload Oтворете текста в pdf Автор: Жана [...]

Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

Peter Ayolov. ‘The End of Truth’ and the Technology of InternetDownload Отворете файла в pdf Автор: Петър Айолов Област: [...]

Лъчезар Точев. НОВИНИТЕ ПО РАДИОТО КАТО ХРОНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Lachezar Tochev. Radio News as a Chronology of Public ActivityDownload Отворете текста в pdf Автор: Лъчезар [...]

Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Vyara Angelova. Bulgarian Radio During Socialism. Professional Media Outlets (1944-1989)Download Отворете текста в pdf Автор: Вяра [...]

Жана С. Попова. БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – СПЕЦИФИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Jana Popova. Bulgarian Book Publishing and Bulgarian Literature in 2017 – Specifics and TrendsDownload Отворете текста в pdf Автор: Жана [...]

Мирослава Ценкова. Интерактивната комуникация като PR стратегия в дигиталните платформи

Miroslava Tsenkova. Interactive Communication as a PR Strategy in the Digital PlatformsDownload Oтворете текста в pdf Автор: Mирослава [...]

Гергана Георгиева. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА ОБЩНОСТ

Gergana Georgieva. People in the Virtual CommunityDownload Отворете текста в pdf Автор: Гергана [...]

Теодор Спасов. Българските медии и бежанците (2013-2017): интервюта с журналисти за политиките на репрезентация

Teodor Spasov. Bulgarian Media and Refugees (2013-2017). Interviews with Journalists about the Politics of RepresentationDownload Отворете текста в [...]

Николай Генов. ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО: ИГРИ И ПОЛИТИКА

Nikolay Genov. The Spirit of Time. Games and PoliticDownload Резюме: Отзив за изложбата „Игри и политика“ Ключови [...]