Жана Попова. Рецензия на книгата „Управление на бедността“

„Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния период“ на Вероника Димитрова, изд. „Изток-Запад“. 2018 Книгата „Управление на бедността“ има за цел да покаже процеса на [...]

Read more

Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

'The end of Truth' and the Technology of Internet Author: Peter Ayolov Subject: Social Sciences Published by: Medialog Issue: 4/2018 Language: [...]

Лъчезар Точев. НОВИНИТЕ ПО РАДИОТО КАТО ХРОНОЛОГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

RADIO NEWS AS A CHRONOLOGY OF PUBLIC ACTIVITY Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Лъчезар Точев Резюме: За много от [...]

Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Bulgarian Radio During Socialism. Professional Media Outlets (1944-1989) Author: Vyara Angelova Subject: Social Sciences Published [...]

Жана С. Попова. БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА – СПЕЦИФИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Bulgarian Book Publishing and Bulgarian Literature in 2017 - specifics and trends Author: Jana Popova Subject: Social Sciences Published [...]

Мирослава Ценкова. Интерактивната комуникация като PR стратегия в дигиталните платформи

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Мирослава Ценкова Резюме: Изследователският фокус в статията е [...]

Гергана Георгиева. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА ОБЩНОСТ

People in the Virtual Community Author: Gergana Georgieva Subject: Social Sciences Published [...]

Теодор Спасов. Българските медии и бежанците (2013-2017): интервюта с журналисти за политиките на репрезентация

Bulgarian media and refugees (2013-2017): Interviews with journalists about the politics of representation  Author: Teodor Spasov Subject: Social [...]

Николай Генов. ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО: ИГРИ И ПОЛИТИКА

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Николай Генов Изложбата „Игри и политика“, организирана от [...]

Лъчезар Точев. МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК Е БОЛЕН ЧОВЕК

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Лъчезар Точев „Нашата работа е да продаваме на хората не това, което [...]

Михаела Самарджиева. РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ

REACTIONS OF BULGARIAN YOUTHS TO THREE „EXTRAORDINARY“ EVENTS FOR THE 1980s ARCHIVES Author: Mihaela Samardzhieva Subject: Social Sciences Published [...]